Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aa en Hunze 2020

Geldend van 21-12-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Aa en Hunze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aa en Hunze 2020
Citeertitel APV voor de gemeente Aa en Hunze 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151b van de Gemeentewet
 4. artikel 151a van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 21. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
 22. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 23. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 24. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2021 01-01-2024 artikel 5:35, 5:36, 5:37

09-12-2021

gmb-2021-463203

Onbekend.
10-06-2021 21-12-2021 artikel 2:26, 2:48a, 2:50a

20-05-2021

gmb-2021-170523

Onbekend.
05-05-2020 10-06-2021 nieuwe regeling

23-04-2020

gmb-2020-113434

Onbekend.