Regeling vervallen per 01-01-2021

Aanwijzingsbesluit parkeren April 2020

Geldend van 04-05-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren April 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede,

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Verordening Parkeerbelastingen 2020 en de Parkeerverordening 2020,

besluit:

Artikel 1

 • 1. Aan te wijzen als plaatsen, waar ingevolge artikel 2 onderdelen a en b van de Verordening Parkeerbelastingen 2020 tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd en die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, de parkeerplaatsen in de straten:

GEBIED

ZONE

STRAATNAAM

BIJZONDERHEDEN

B

5

Atjehstraat

B

4

Ambonstraat

B

4

Baliplein

B

4

Balistraat

B

5

Bankastraat

B

4

Bataviastraat

B

4

Batjanstraat

B

5

Baurichter

B

2

Begoniastraat

A

1

Beltstraat

B

3

Beukinkstraat

B

8

Bilderdijkstraat

B

5

Billitonstraat

B

6

Bisschopstraat

B

6

Blekerstraat

Tussen Mina Krusemanstraat en Haaksbergerstraat

B

7

Boddenkamplaan

B

7

Boddenkampstraat

B

4

Boeroestraat

B

3

Bontweverij

B

5

Borneostraat

A

1

Boulevard - 1945, terrein I

Noordzijde

A

1

Boulevard - 1945, terrein II

Zuidzijde

A

1

Brammelerstraat

A

1

Brammelerdwarsstraat

A

1

Brandweerstraat

A

1

Breugelmansgaarde

A

1

Brinkstraat

Tussen Spelbergsweg en Mooienhof

B

4

Brinkstraat

Tussen Spelbergsweg en Hogelandsingel

B

4

Buitenzorgplein

A

1

Burgemeester Edo Bergsmalaan

B

3

C.F. Klaarstraat

B

3

C.J. Snuifstraat

B

5

Celebesstraat

B

4

Ceramstraat

B

8

Da Costastraat

B

8

De Genestetstraat

A

1

De Heurne - Oldenzaalsestraat

Faam-terrein

B

3

De Klomp

Ten oosten van de Oldenzaalsestraat

A

1

De Ruyterlaan

B

5

Delistraat

B

7

Deurningerstraat

Tussen Molenstraat en Lasondersingel

B

4

Diepenbrockstraat

B

8

Dr. Benthemstraat

B

6

Emmastraat

Tussen Haaksbergerstraat en Minas Krusemanstraat

B

3

Espoortstraat

B

4

Floresstraat

B

7

Fortuinstraat

B

8

Gemeentewerfstraat

B

5

Getfertweg

Tussen Haaksbergerstraat en huisnummer 334

B

8

H.B. Blijdensteinlaan

Tussen Molenstraat en Lasondersingel

B

5

Haaksbergerstraat

Tussen Koningstraat en Zuiderval

A

1

Hengelosestraat

Tussen Molenstraat en Fortuinplein

B

7

Hengelosestraat

Tussen Fortuinplein en nr. 100

A

1

Hermandad

Parkeerterrein bij ingang Nijverheidstraat

B

4

Heutinkstraat

Tussen Molukkenstraat en de Hogelandsingel

A

1

Hoedemakerplein

A

1

Hoge Bothofstraat

Parkeerterrein

B

3

Hoge Bothofstraat

B

4

Hogelandsingel

Tussen de Heutinkstraat en de Batjanstraat

B

3

Hoog en droog

B

4

Hoogstraat

B

4

Javastraat

B

4

J. Obrechtstraat

B

4

J.P. Sweelinckstraat

B

5

Karimatastraat

B

3

Kneedweg

B

2

Korenbloemstraat

A

1

Kortelandstraat

B

6

Kortenaerstraat

B

7

Kottendijk

Tussen Deurningerstraat en Boddenkampsingel

B

3

Kremersmaten

Ten westen van de Benninkburg

A

1

Kuipersdijk

Tussen Mooienhof en Spelbergsweg

B

4

Kuipersdijk

Tussen Spelbergsweg en Varviksingel

B

2

Laaresstraat

Tussen Oldenzaalsestraat en Minkmaatstraat

B

8

Lasondersingel

Zuidzijde tussen H.B. Blijdensteinlaan en Oldenzaalsestraat

Noord- en zuidzijde tussen de Lasonderstaat en de H.B. Bijdensteinlaan

B

8

Lasonderstraat

A

1

Ledeboerstraat

B

3

Lipperkerkstraat

Tussen De Klomp en de 2e Bothofdwarsstraat

B

4

Lombokstraat

A

1

M.H. Tromplaan

Tussen De Ruyterlaan en Hoedemakerplein

B

6

M.H. Tromplaan

Tussen Stadsmatenstraat en De Ruyterlaan

B

4

Madoerastraat

B

5

Medanstraat

B

2

Minkmaatstraat

Tussen Oldenzaalsestraat en de Leliestraat

A

1

Molenstraat

A

1

Molenstraat

Parkeerterrein tussen Parallelweg en Molenstraat

B

4

Molukkenstraat

A

1

Mooienhof

B

8

Multatulistraat

B

6

Nassaustraat

B

8

Nicolaas Beetsstraat

Vanaf Dr. Benthemstraat tot nr. 21 oneven en 42 even

B

8

Niermansgang

B

6

Nieuwstraat

B

8

Nieuwe Schoolweg

A

1

Nijverheidstraat

A

1

Oldenzaalsestraat

Tussen Boulevard 1945 en Molenstraat, inclusief parkeerterrein tussen de Oldenzaalsestraat en De Heurne en parkeerterrein achter de Klanderij

B

8

Oldenzaalsestraat

Vanaf Molenstraat tot nr. 138

B

2

Oosterstraat

Tussen de Oldenzaalsestraat en de Ribbeltsweg

A

1

Overduingaarde

A

1

Parallelweg

Met uitzondering van de parkeerplaats Stadsgaarde die uitsluitend voor vergunninghouders bestemd is

B

3

Pelmolenstraat

B

4

Perikplein

Parkeerplaats einde van het plein nabij Kuipersdijk

B

4

Perikweg

A

1

Piet Heinstraat

B

8

Potgieterstraat

B

6

Prinsestraat

B

6

Pyrmontstraat

B

7

Raiffeisenstraat

B

3

Reudinkstraat

B

7

R.J. Schimmelpenninckstraat

B

4

Richard Holstraat

B

4

Rietmolenstraat

A

1

Ripperdastraat

B

4

Semarangstraat

B

4

Soendastraat

B

4

Soerabaiastraat

B

4

Spelbergsweg

B

6

Stadsmatenstraat

B

8

Staringstraat

A

1

Stationsplein

B

5

Sumatrastraat

B

4

Ternatestraat

B

4

Timorstraat

B

3

Tweede Bothofdwarsstraat

Tussen Hoge Bothofstraat en Lipperkerkstraat

B

8

Van Alphenstraat

A

1

Van Essengaarde

A

1

Van Galenstraat

A

1

Van Lochemstraat

B

4

Varviksingel

Tussen de Kuipersdijk en de Lippinkshofweg

B

4

Varviksweg

B

3

Veenstraat

B

3

Veenstraat

Terrein aan zuidzijde Veenstraat

B

8

Visserijstraat

B

6

Waldeckstraat

A

1

Wenninkgaarde

B

7

Wijbo Fijnjestraat

B

3

Wilhelminastraat

Parkeerterrein tussen W. Alexanderstraat en Wilhelminastraat

B

3

Wilhelminastraat

Tussen Oldenzaalsestraat en Lipperkerkstraat

B

5

Wooldriksweg

B

5

Zuiderspoorstraat

Tussen Wooldriksweg en Delistraat

A

1

Zuidmolenstraat

 • 2. Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren met een belanghebbenden vergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Verordening Parkeerbelastingen 2020, de parkeerplaatsen in de straten:

GEBIED

ZONE

STRAATNAAM

BIJZONDERHEDEN

A

1

Achter 't Hofje

B

3

Beatrixstraat

B

4

Javastraat

Tussen huisnummer 15 de kruising met de Perikweg

B

3

Julianastraat

A

1

Kalanderplein

A

1

Koningstraat

A

1

Parallelweg

De parkeerplaats bij complex Stadsgaarde

B

4

Perikplein

Uitsluitend de huisnummers 80 t/m 133

B

4

Soendastraat

Vanaf nr. 3 tot einde van de straat

B

4

Spelbergsweg

Tussen huisnummer 6 en 44

B

7

Van der Capellenstraat.

Zuidwest-zijde

B

3

Willem-Alexanderstraat

 • 3. Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitgesloten zijn voor het parkeren met een belanghebbenden vergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Verordening Parkeerbelastingen 2020, de parkeerplaatsen in de straten:

A

1

Beltstraat

Parkeerplaats bij ingang ziekenhuis MST.

Artikel 2

 • 1. De tijden waarop op de bovengenoemde (parkeerapparatuur)plaatsen genoemd in Artikel 1 lid 1 tegen betaling middels het in werking stellen van parkeerapparatuur, dan wel middels een van gemeentewege verleende vergunning, zoals omschreven in de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

  • -

   maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 19:00 uur;

  • -

   zondag en nationaal erkende feestdagen van 13:00 tot 19:00 uur, met uitzondering van nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag;

  • -

   donderdagavond en overige koopavonden van 19:00 tot 21:00 uur.

 • 2. Het parkeren op parkeerplaatsen genoemd bij Artikel 1 lid 2, welke bij of krachtens de vigerende Parkeerverordening zijn aangewezen als parkeerplaatsen waar uitsluitend met parkeervergunningen mag worden geparkeerd, is slechts toegestaan met vergunning gedurende maandag tot en met zondag van 00:00 uur tot 24:00 uur.

 • 3. De tijden waarop op de bovengenoemde (parkeerapparatuur)plaatsen genoemd in Artikel 1 lid 3 middels het in werking stellen van parkeerapparatuur, zoals omschreven in de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

  • -

   maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 22.00 uur;

  • -

   zondag en nationaal erkende feestdagen van 13:00 tot 22.00 uur, met uitzondering van nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag;

Artikel 3

 • 1. De belasting dient terstond bij de aanvang van het parkeren te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Daarbij moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 2. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is en afhankelijk van het soort parkeerapparatuur) door middel van:

  • -

   contante betaling;

  • -

   een betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde creditcard of bankpas;

  • -

   het drukken op een knop;

  • -

   een pinbetaling.

 • 3. Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00, hetzij met bankbiljetten van € 5,-, € 10,- en € 20,- worden voldaan.

 • 4. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur kan tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer. Hiervan is uitgezonderd de parkeerapparatuur geplaatst bij (delen van) straten genoemd in artikel 1 lid 3 van dit besluit.

 • 5. Op alle plaatsen, met uitzondering van de plaatsen met een individuele parkeermeter, dient de door de parkeerautomaat vervaardigde bon zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het voertuig geplaatst te worden.

Artikel 4

 • 1. De begripsomschrijvingen uit de Verordening Parkeerbelastingen 2020 zijn van toepassing op dit besluit.

 • 2. Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór deze datum hebben voorgedaan.

 • 3. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de “Huis aan Huis” en treedt in werking 1 dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren April 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de loco-Secretaris, E.A. Smit

de Burgemeester, dr. G.O. van Veldhuizen