Verordening Starterslening 2017; aanpassing bedrag maximale koopprijs woning

Geldend van 21-04-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2017; aanpassing bedrag maximale koopprijs woning
Citeertitel Aanpassing Verordening starterslening 2017 artikel 2 lid b maximale koopprijs woning
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kaag%20en%20Braassem/604861/CVDR604861_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening starterslening Kaag en Braassem 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2020 Aanpassing bedrag maximale koopprijs woning Verordening Starterslening Kaag en Braassem 2017

21-04-2020

gmb-2020-111236

25987