Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Heerde 2020

Geldend van 01-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Heerde 2020
Citeertitel Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Heerde 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-1464 exb-2021-1465

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 95, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 97 van de Gemeentewet
 6. artikel 98 van de Gemeentewet
 7. artikel 99 van de Gemeentewet
 8. artikel 3.1.3, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. artikel 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 11. artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 12. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging in artikel 12, verwijst naar de wijziging in artikel 8, lid 4, van de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Heerde 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020 01-05-2020 Wijziging art. 12

20-04-2020

gmb-2021-8599

Onbekend.
30-04-2020 01-01-2019 01-05-2020 Nieuwe regeling

20-04-2020

gmb-2020-111120

Onbekend.