Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers

Geldend van 01-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers
Citeertitel Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020 01-01-2020 Nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-110628

2020/312826