Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 25-04-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020)
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2020 nieuwe regeling

05-03-2020

gmb-2020-109387

Onbekend.