Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent delegatie en mandaat BRP (Delegatie- en Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Vaals)

Geldend van 29-04-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent delegatie en mandaat BRP (Delegatie- en Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Vaals)
Citeertitel Delegatie- en Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Vaals
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2020 nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-104862

20.0001256