Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de afstandsbeoordelingmethodiek

Geldend van 25-04-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de afstandsbeoordelingmethodiek

Besluit:

  • 1.

    de Afstandsbeoordelingmethodiek gemeente Harderwijk vast te stellen.