Regeling vervallen per 29-04-2020

Verordening tot wijziging van de Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 26 maart 2020 (1e wijziging)

Geldend van 22-04-2020 t/m 28-04-2020 met terugwerkende kracht vanaf 30-03-2020

Intitulé

Verordening tot wijziging van de Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 26 maart 2020 (1e wijziging)

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

Overwegende:

  • Dat binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de dreiging bestaat dat op of bij recreatievoorzieningen aanwezige gemeenschappelijke toilet‐, was‐ en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht kan worden genomen;

  • Dat hierdoor het risico op verspreiding van het coronavirus op onaanvaardbare wijze wordt verhoogd;

  • Dat voor het voorkomen van een verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt moeten worden, met name in de aanstaande vakantieperiodes;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 26 maart 2020 (1e wijziging)

Artikel 1

Na artikel 2.5. wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 2.5.a Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet‐, was‐ en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden en (jacht)havens geopend te houden.

Artikel 2

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (www.vrgooienvechtstreek.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus besloten op 1 april 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en vechtstreek

P.I. Broertjes