Regeling vervallen per 01-03-2020

Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020

Geldend van 25-03-2020 t/m 29-02-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020
Citeertitel Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet
  4. artikel 34, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Werk%20en%20Inkomen%20Lekstroom/310012/CVDR310012_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2020 01-01-2020 01-03-2020 Nieuw besluit

24-03-2020

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 373

Onbekend.