Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020

Geldend van 25-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020
Citeertitel Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet
  4. artikel 34, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Werk%20en%20Inkomen%20Lekstroom/310012/CVDR310012_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2020 01-01-2020 Nieuw besluit

24-03-2020

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 373

Onbekend.