Besluit mandaat illegale onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen

Geldend van 17-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-03-2020

Intitulé

Besluit mandaat illegale onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen, gezien het besluit van het dagelijks bestuur van dinsdag 3 maart 2020, nr. 2019011749, besluit mandaat te verlenen aan de dijkgraaf en programmamanager Watersystemen om een last onder dwangsom op te leggen bij illegale onttrekkingen van water uit oppervlaktewaterlichamen.

Ondertekening

Middelburg, 3 maart 2020

dr. A.P.M.A. Vonck,
secretaris-directeur
mr. drs. A.J.G. Poppelaars,
dijkgraaf