Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen
Citeertitel Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  3. Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023 artikel 10

12-12-2023

prb-2023-15220

K57693
20-07-2023 21-12-2023 artikel 1, 5, 13, toelichting

11-07-2023

prb-2023-8285

K52686
16-04-2020 20-07-2023 nieuwe regeling

31-03-2020

prb-2020-2249

K 20393