Regeling vervalt per 01-01-2025

Nadere Subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Geldend van 31-05-2024 t/m 31-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere Subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra
Citeertitel Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2024 01-01-2025 artikel 4

21-05-2024

prb-2024-7672

Onbekend.
16-02-2023 31-05-2024 artikel 4, 6, 12

07-02-2023

prb-2023-1686

Onbekend.
07-04-2022 16-02-2023 artikel 3, 4, 6, 12

29-03-2022

prb-2022-3900

Onbekend.
15-04-2020 07-04-2022 Nieuwe regeling

07-04-2020

prb-2020-2224

PB 022-2020