Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren houdende regels omtrent de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren houdende regels omtrent de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. Provinciewet
  4. Gemeentewet
  5. Algemene wet bestuursrecht
  6. artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  7. artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021 aanhef, artikel 1, 3, toelichting

28-09-2021

prb-2021-13107

2833340
08-04-2020 31-12-2021 nieuwe regeling

04-03-2020

stcrt-2020-20599

Onbekend.