Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling inhouding op bezoldiging van ambtenaren, die zitting hebben in publiekrechterlijke lichamen

Geldend van 06-06-1983 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-09-1982

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling inhouding op bezoldiging van ambtenaren, die zitting hebben in publiekrechterlijke lichamen
Citeertitel Regeling inhouding op bezoldiging van ambtenaren, die zitting hebben in publiekrechterlijke lichamen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bron bekendmaking is niet bekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-1983 01-09-1982 01-01-2020 nieuwe regeling

06-06-1983

onbekend

Onbekend.