Aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars ZHZ, gemeente Molenlanden 2020

Geldend van 02-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-03-2020

Intitulé

Aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars ZHZ, gemeente Molenlanden 2020

Gelet op:

het bepaalde in de artikelen 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Regeling verkeersregelaars 2009 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

dat ik, gelet op de artikelen 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Regeling verkeersregelaars 2009 bevoegd ben verkeersregelaars aan te stellen en deze aanstelling in te trekken;

dat in het belang van een efficiënte en zorgvuldige inzet van evenementenverkeersregelaars tijdens (grensoverschrijdende) evenementen een aanstellingsbesluit voor de in te zetten evenementenverkeersregelaars noodzakelijk is;

dat de Stichting Verkeersregelaars Nederland (www.verkeersregelaarsexamen.nl) de evenementenverkeersregelaars jaarlijks opleidt en een aanstellingspas voor de regio ZHZ verstrekt;

dat de burgemeesters van de regio Zuid-Holland Zuid via dit besluit op voorhand deze opgeleide evenementenverkeersregelaars aanstellen voor evenementen, welke plaatsvinden op hun grondgebied.

Besluit:

  • 1.

    alle opgeleide evenementenverkeersregelaars, voor evenementen op mijn gemeentelijke grondgebied aan te stellen;

  • 2.

    dit besluit per 24 maart 2020 in te laten gaan.

Ondertekening

De burgemeester van de gemeente Molenlanden,

drs. T.C. Segers MBA