Regeling vervallen per 24-04-2024

Besluit van de raad van de gemeente Olst-Wijhe tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe

Geldend van 29-12-2020 t/m 23-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Olst-Wijhe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Olst-Wijhe tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. artikel 154a van de Gemeentewet
 21. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 22. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 23. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 24. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 25. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzing gebieden verbod gebruik alcolholhoudende drank of bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben

Verbod (brom)fietsen op de weekmark Olst

Aanwijzen hondenuitlaatplaats

Hondenpoepbeleid van 2 april 2013

Uitvoeringsbesluit verkoopregister APV

Verbod te koop aanbieden van auto’s aan de Rijsstraatweg te Olst

Verbod parkeren recreatievoertuigen e.d.binnen alle bebouwde kommen van de gemeente Olst-Wijhe

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:8, tweede lid APV

Aanwijzingsbesluit om alle openbare wateren binnen de gemeente Olst-Wijhe aan te wijzen als gebieden waar het verboden is een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats beschikbaar te stellen

Beleidsregels ontsteken van een vreugdevuur

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2020 24-04-2024 Artikel 2:73a

14-12-2020

gmb-2020-348488

54032-2020
02-04-2020 29-12-2020 Nieuwe regeling

02-03-2020

gmb-2020-85570

68969-2019