BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 30-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Brummen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
  7. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
  8. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
  9. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
  10. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is verwijderd van decentrale.regelgeving.overheid.nl, omdat het beschikking is.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2020 nieuwe regeling

24-03-2020

gmb-2020-85549

GBT20200324