Nadere regels subsidiëring buurtbusverenigingen 2020

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels subsidiëring buurtbusverenigingen 2020
Citeertitel Nadere regels subsidiëring buurtbusverenigingen 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp subsidieregeling buurtbusverenigingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meierijstad/629709/CVDR629709_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene subsidieverordening Meieijstad

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Nieuwe regeling

24-03-2020

gmb-2020-85075

Onbekend.