Regeling vervallen per 04-09-2020

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 2)

Geldend van 02-04-2020 t/m 03-09-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 2)

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 7 van de “Verordening parkeerbelastingen 2020”

besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 2

Hierin besluit zij;

Artikel 1.

 • a. De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2020.

 • b. De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een abonnement als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2020.

 • c. De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een parkeervergunning.

 • d. De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd op een afgesloten parkeerterrein en/of parkeergarage.

Artikel 2.

 • a. Het betaald parkeren geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door middel van contante betaling door het inwerpen van muntstukken.

 • b. Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 worden voldaan. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • c. Vervallen

 • d. In afwijking van het onder sub a en b van dit artikel gestelde kan de parkeerapparatuur, die daarvoor geschikt is, in werking worden gesteld middels de Pinpas (dip & go) en een parkeerbundel.

 • e. Separaat van de parkeerapparatuur kan achteraf betaald worden middels belparkeren en pasparkeren.

 • f. Indien bij betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit (originele) parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden aangebracht.

 • g. In afwijking van het onder sub a, b, c, en d van dit artikel gestelde kan, op de afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages, de parkeerapparatuur in werking worden gesteld middels een speciaal daartoe verkrijgbare uitrijkaart.

 • h. Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen.

 • i. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennisgegeven.

Artikel 3.

De parkeerplaatsen, waarop tegen betaling van parkeerbelasting, als genoemd in artikel 2 onderdeel a van de "Verordening parkeerbelastingen 2020" mag worden geparkeerd, zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

Zone 1

Betaald parkeren

Zone 2

Betaald parkeren

Bassin

Beekstraat

Boermansstraat

Collegeplein

Emmasingel

Drehmansstraat

Hegstraat

Hoge Kei, De

Hoogpoort

Hogesteenweg

Kasteelplein

Kasteelsingel

Korenmarkt

Kromstraat

Maaspoort

Molenpoort

Oud Gasthuisplein

Patronaatsplein

Sint Paulusstraat (tussen Langpoort en Lindanusstraat)

Wilhelminasingel

Begijnenhofstraat (terrein)

Biest

Boerhaavestraat

Bommelstraat, Van

Croonstraat, Jan van de

Dries (terrein en straat)

Hofakkerstraat

Kerkstraat

Looimolenstraat (1 t/m 22)

Minderbroederslaan

Penitentenstraat

Recollectenstraat

Regulierenstraat

Sint Jozefslaan (1 t/m 13)

Sint Maartenslaan

Sint Paulusstraat (tussen Lindanusstraat en Sint Maartenslaan)

Sutjensdwarsstraat

Ververshof

Vogelsbleek

Artikel 4.

De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor abonnementhouders als bedoeld in artikel 2 onder b van de "Verordening parkeerbelastingen 2020", zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

Zone 1

Zone 2

Bassin

Boermansstraat

Collegeplein, boven

Drehmansstraat

Emmasingel

Hoge Kei, De

Hogesteenweg

Hoogpoort

Kasteelplein

Kasteelsingel

Maaspoort

Molenpoort

Oud Gasthuisplein

Patronaatsplein

Sint Paulusstraat (tussen Langpoort en Lindanusstraat)

Stationsstraat

Wilhelminasingel

Begijnenhofstraat (terrein)

Biest

Boerhaavestraat

Bommelstraat, Van

Croonstraat, Jan van de

Dries (terrein)

Hofakkerstraat

Kerkstraat

Looimolenstraat (1 t/m 22)

Minderbroederslaan

Penitentenstraat

Recollectenstraat

Regulierenstraat

Sint Jozeflaan (1 t/m 13)

Sint Maartenslaan

Sint Paulusstraat (tussen Lindanusstraat en Sint Maartenslaan)

Sutjensdwarsstraat

Ververshof

Vogelsbleek

Parkeergarages- en terreinen

Centrumgarage

Kromstraat / Walburgpassage, parkeergarage

Ursulinengarage

Centrum-Noord, parkeerterrein

Poort van Limburg, parkeergarage

Stationspleingarage

De Munt, parkeergarage

Artikel 5.

Vervallen

Artikel 6.

Vervallen

Artikel 7.

De parkeerplaatsen, waar de verschuldigde parkeerbelasting achteraf dient te worden voldaan, zijn de aan te wijzen parkeergarages en terreinen:

Parkeergarages- en terreinen

Betaald parkeren

Centrumgarage

Kromstraat / Walburgpassage, parkeergarage

Ursulinengarage

Centrum-Noord, parkeerterrein

Poort van Limburg, parkeergarage

Stationspleingarage

De Munt, parkeergarage

Artikel 8.

De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor vergunninghouders, zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

Zone 3

Vergunning parkeren

 • 1.

  Aldenborghstraat

 • 2.

  Beekpoort (huisnummers 1, 1a en 3)

 • 3.

  Begijnenhofstraat

 • 4.

  Biemansstraat

 • 5.

  Coenraad Abelstraat (tussen Molenpoort en Jean Verheggenstraat)

 • 6.

  Driesveldlaan (even huisnummers)

 • 7.

  Egmondstraat

 • 8.

  Fatimalaan

 • 9.

  Franse Patersstraat

 • 10.

  Geertenhof

 • 11.

  Gieterijstraat

 • 12.

  Graaf Jacobstraat

 • 13.

  Graafschap Hornelaan (tussen Maaslandlaan en Baroniestraat)

 • 14.

  Heer Gerardstraat

 • 15.

  Henricus Woutersstraat

 • 16.

  Hertogstraat

 • 17.

  Hofakkerstraat (huisnummers 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25)

 • 18.

  Jan Truijenstraat

 • 19.

  Jean Verheggenstraat

 • 20.

  Johanna van Meursstraat

 • 21.

  Julianalaan (tussen Louis Regoutstraat en Poldermansstraat)

 • 22.

  Kannunikenstraat

 • 23.

  Limcostraat

 • 24.

  Lindanusstraat

 • 25.

  Looimolenstraat (vanaf huisnummer 24 tot en met 59)

 • 26.

  Maaseikerweg (huisnummers 11, 11a, 13, 17, 19, 21)

 • 27.

  Maria Hart

 • 28.

  Maria Wijngaard

 • 29.

  Mariënhagelaan

 • 30.

  Meewisstraat

 • 31.

  Minderbroederslaan (vanaf huisnummer 13)

 • 32.

  Molenveldstraat (tussen Wilhelminastraat en Weerterbeekweg/Slachterijstraat)

 • 33.

  Nieuwstraat

 • 34.

  Observantenstraat

 • 35.

  Oude Hushoverweg

 • 36.

  Oudenakkerstraat (tussen Regentesselaan en Victor de Stuersstraat)

 • 37.

  Parallelweg

 • 38.

  Penitentenstraat (gedeelte tussen huisnummer 92 tot en met 116)

 • 39.

  Pius-X Hof

 • 40.

  Regentesselaan

 • 41.

  Regulierenstraat

 • 42.

  Sint Antoniusstraat

 • 43.

  Sint Catharinastraat

 • 44.

  Sint Hubertusstraat

 • 45.

  Sint Hieronymusstraat

 • 46.

  Sint Isidoruspassage

 • 47.

  Sint Jorisstraat

 • 48.

  Sint Jozefslaan (huisnummers 6 t/m 100 en 25 t/m 119)

 • 49.

  Sint Maartenslaan (huisnummer 19 t/m 41)

 • 50.

  Sint Mathiasstraat

 • 51.

  Sint Paulusstraat (Ventweg huisnummer 27, 29, 31,33, 33a, 35, 37,39, 41)

 • 52.

  Sint Servatiusstraat

 • 53.

  Sint Willibrordstraat

 • 54.

  Slotstraat

 • 55.

  Spoorstraat

 • 56.

  Suffolkweg (huisnummer 17a t/m 22b)

 • 57.

  Tuindorpstraat

 • 58.

  Wilhelminasingel (tussen Molenpoort en Beekstraat)

 • 59.

  Wilhelminastraat

 • 60.

  Willem I straat

 • 61.

  Windesheimstraat (tussen Wittevrouwenstraat en Maria Wijngaard)

 • 62.

  Wittevrouwenstraat

Artikel 9.

Voor het onder artikel 3 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur.

Artikel 10.

Voor het onder artikel 7 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden 24 uren per dag, van maandag tot en met zondag.

Artikel 11.

Vervallen

Artikel 12.

Voor de onder artikel 8 bedoelde vergunningparkeren zijn de tijden:

 • a.

  Op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur;

 • b.

  Op donderdag (koopavond) van 09:00 tot en met 21:00 uur;

 • c.

  Wilhelminasingel (Tussen de Beekstraat en Molenpoort) van maandag tot en met zaterdag van 18:00 uur tot en met 09:00 uur;

Artikel 13.

De volgende regels vast te stellen voor het voldoen van parkeerbelastingen:

 • a.

  De parkeerbelasting dient te worden voldaan door het in werking stellen van een parkeermeter of parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de op, aan of bij de parkeerapparatuur gestelde voorschriften;

 • b.

  Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeermeter of parkeerautomaat kennisgegeven;

 • c.

  Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat die een parkeerkaartje verstrekt dient de na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerkaart als bewijs van betaling de zijde met de tijdsaanduiding duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen;

 • d.

  Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

  • -

   dag, maand en jaar van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

  • -

   het betaalde bedrag;

  • -

   het nummer van de parkeerautomaat;

  • -

   het doorlopende nummer van de parkeerkaart;

 • e.

  Een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de parkeerautomaat welke behoort bij de gebruikte parkeerplaats;

 • f.

  Indien de parkeerplaats is aangewezen als vergunningzone dient de na de betaling verstrekte parkeervergunning tijdens het parkeren op de in de vergunning aangegeven plaats de betreffende vergunning duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te zijn.

Artikel 14. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. Het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 1", vastgesteld bij collegebesluit d.d. 17 september, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De datum van ingang van dit aanwijzingsbesluit is 24 maart 2020.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit ligt na de in het tweede lid genoemde datum, het ingetrokken aanwijzingsbesluit gelden.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 2".

Ondertekening

Weert, 24 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

M.J.M. Meertens

gemeentesecretaris

G.J.W. Gabriëls

loco-burgemeester