Regeling vervallen per 01-03-2024

Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2020-2024

Geldend van 01-03-2020 t/m 29-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiermonnikoog
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2020-2024
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2020-16708

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2020 01-03-2024 Huisvestingsverordening 2020-2024

25-02-2020

gmb-2020-84357

Onbekend.