MANDAATBESLUIT GEMEENTELIJK BELEIDSTEAM VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 27-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling MANDAATBESLUIT GEMEENTELIJK BELEIDSTEAM VAN DE GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Mandaatbesluit gemeentelijk beleidsteam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Mandaatbesluiten gemeentelijk beleidsteam gemeente Brummen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2020-03-19
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01
  3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2020-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2020 nieuwe regeling

24-03-2020

gmb-2020-80882

D326479