Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie bevorderen intergemeentelijke samenwerking (Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020)

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie bevorderen intergemeentelijke samenwerking (Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020)
Citeertitel Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2020 nieuwe regeling

04-02-2020

prb-2020-1773

PZH-2019-712916977