Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020
Citeertitel Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2023 artikel 12

12-12-2023

prb-2023-15638

PZH-2023-844709486
01-04-2020 28-12-2023 nieuwe regeling

04-02-2020

prb-2020-1773

PZH-2019-712916977