NOODVERORDENING INTREKKEN

Geldend van 22-03-2020 t/m heden

Intitulé

NOODVERORDENING INTREKKEN

De burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen,

overwegende,

• dat de dreiging van ontploffingsgevaar in het gebied ten westen van de Burgemeester Ballingsweg op het grondgebied van het Ministerie van Defensie is opgeheven en de twee vliegtuigbommen onklaar gemaakt zijn en verwijderd;

• dat hierdoor de noodzaak tot het geven van algemene verbindende voorschriften in verband met de algemene veiligheid en het voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden is komen te vervallen;

Gelet op artikel 176, zesde lid, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de algemeen verbindende voorschriften in de zin van artikel 176 van de Gemeentewet zoals gegeven op 11 maart 2020 met citeertitel “Noodverordening ontmanteling vliegtuigbommen vliegbasis Gilze-Rijen 2020” met onmiddellijke ingang (22 maart 2020 12:30 uur) in te trekken.

Gilze en Rijen, 22 maart 2020

De burgemeester van Gilze en Rijen,

dr. A.J.W. Boelhouwer

Burgemeester