Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld

Geldend van 16-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Barneveld
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 151a van de Gemeentewet
 3. artikel 151b van de Gemeentewet
 4. artikel 151c van de Gemeentewet
 5. artikel 151d van de Gemeentewet
 6. artikel 154a van de Gemeentewet
 7. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 8. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 9. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 10. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 11. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 12. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 13. artikel 25e van de Alcoholwet
 14. artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2024 nieuwe regeling

07-02-2024

gmb-2024-70938

nummer 3209
01-01-2024 16-02-2024 artikel 1,1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:28, 2:29, 2:39, 2:46, 2:60, 2:71, 3:12, 4:1, 4:3, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18. 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:32, 5:34

08-02-2023

gmb-2023-468220

Onbekend.
17-02-2023 01-01-2024 artikel 2:27, 2:34g, 2:48, 2:50a, 2:60, 2:65, 2:73a, 2:73b, 2:79, 4:13, 5:8, 5:10, 5:12

08-02-2023

gmb-2023-66186

Onbekend.
20-12-2022 17-02-2023 artikel 2:73b

14-12-2022

gmb-2022-561418

Onbekend.
13-10-2021 20-12-2022 Artt. 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:24, 2:28, 2:29, 2:39, 2:46, 2:48b, 2:57, 2:60, 2:71, 2:74a, 3:7, 3:12, 4:1, 4:3, 4:6, 4:11, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:32, 5:34, Hfd 2 afd. 5

06-10-2021

gmb-2021-353311

1594
30-04-2021 13-10-2021 art. 2:29

21-04-2021

gmb-2021-132606

1261
18-12-2020 30-04-2021 artt. 1:1, 1:6, 2:6, 2:29, 5:2, 5:3, 5:6, 5:7, 5:8, 5:15, 5:36, 2:10, 2:11, 2:12, 2:24, 5:14, 2:25, 2:27, 2:28, 2:39, 2:57, 2:65, 2:73a, 3:7, 3:9, 4:11, 5:17, 5:22, 5:32, 6:1, toelichting

09-12-2020

gmb-2020-334267

969
28-03-2020 18-12-2020 Nieuwe regeling

18-03-2020

gmb-2020-79695

481