Regeling vervallen per 13-03-2021

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 13 maart 2020 kenmerk 2020-01, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond (Openstellingsbesluit Viswad)

Geldend van 26-03-2020 t/m 12-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddenfonds
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 13 maart 2020 kenmerk 2020-01, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond (Openstellingsbesluit Viswad)
Citeertitel Openstellingstellingsbesluit Viswad
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waddenfonds/459091/CVDR459091_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2020 13-03-2021 nieuwe regeling

13-03-2020

bgr-2020-280

kenmerk 2020-01