Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020

Geldend van 02-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Best
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2022 artikel 14

26-09-2022

gmb-2022-484454

Onbekend.
01-04-2020 02-11-2022 Nieuwe regeling

09-03-2020

gmb-2020-79160

Onbekend.