Financiële verordening Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 2018
Citeertitel Financiële verordening Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 2018
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 212 van de Gemeentewet
  2. artikel 35, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2018 Nieuwe regeling

22-11-2018

gmb-2020-78992

Onbekend.