Besluit van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2020, PZH-2020-724259077, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Geldend van 27-03-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2020, PZH-2020-724259077, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 2.3 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland;

Besluiten:

vast te stellen:

Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Artikel 1 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in paragraaf 2. ‘Subsidie voor te optimaliseren centrum’ van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland kan worden aangevraagd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020;

Artikel 2 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in paragraaf 3 . ‘Subsidie voor overige winkel- of centrumgebieden’ van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland kan worden aangevraagd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020;

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

Den Haag, 17 maart 2020,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs H.M.M. Koek, secretaris

drs J. Smit, voorzitter

Ondertekening