BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 24-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Besluit aanwijzing toezichthouders
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Aanwijziging toezichthouders gemeente Brummen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2020 neiuwe regeling

17-03-2020

gmb-2020-76711

D326378