Sluitingsbeleid (2016) ex artikel 13b Opiumwet

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Sluitingsbeleid (2016) ex artikel 13b Opiumwet
Citeertitel Sluitingsbeleid (2016) ex artikel 13b Opiumwet
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 van de Opiumwet
  2. artikel 3 van de Opiumwet
  3. artikel 3a, vijfde lid, van de Opiumwet
  4. artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet
  5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2017 Nieuwe regeling

17-02-2017

gmb-2020-75579

Onbekend.