Regeling vervallen per 04-05-2020

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland)

Geldend van 18-03-2020 t/m 03-05-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Bloemendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland)
Citeertitel Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp openbare orde en veiligheid, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 176 van de Gemeentewet
  2. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2020 04-05-2020 Nieuwe regeling

16-03-2020

gmb-2020-75262

Onbekend.