Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over integriteit en bejegening (Gedragscode politieke ambtsdragers Wassenaar 2020)

Geldend van 21-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over integriteit en bejegening (Gedragscode politieke ambtsdragers Wassenaar 2020)
Citeertitel Gedragscode politieke ambtsdragers Wassenaar 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15 van de Gemeentewet
  2. artikel 41c van de Gemeentewet
  3. artikel 69 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gedragscode 2009 voor politieke ambtsdragers van de gemeente Wassenaar.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2020 nieuwe regeling

03-03-2020

gmb-2020-74799

Z/19/038357