Verordening rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Rijnland 2020

Geldend van 20-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Rijnland 2020
Citeertitel Verordening rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Rijnland 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2020 nieuwe regeling

29-01-2020

wsb-2020-2850

19.102967