Regeling vervallen per 01-01-2024

Uitvoeringsvoorschrift nr. 12/19 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2019

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsvoorschrift nr. 12/19 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2019

Burgemeester en wethouders van Rijswijk;

gelet op artikel 5:8, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2019 (APV) en ter voorkoming van parkeerexcessen;

B E S L U I T E N :

Artikel 1

alle plaatsen en wegen gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente zoals bedoeld in artikel 1:1, sub a van de AAPV, met uitzondering van:

 • A.

Binnen het bedrijventerrein Plaspoelpolder:

 • Treubstraat;

 • Verrijn Stuartlaan;

 • Visseringlaan;

 • Polakweg;

 • het gedeelte Handelskade gelegen tussen De Bruyn Kopsstraat en Burg. Elsenlaan;

 • het gedeelte Veraartlaan gelegen tussen Diepenhorstlaan en De Bruyn Kopsstraat;

 • Bordewijkstraat;

 • De Bruyn Kopsstraat;

 • Cobbenhagenstraat;

 • Cort van der Lindenstraat;

 • Snellerstraat;

 • Diepenhorstlaan;

 • Frijdastraat;

 • Van Gijnstraat;

 • het gedeelte Volmerlaan gelegen tussen Visseringlaan en Polakweg;

 • het gedeelte Lange Kleiweg gelegen tussen Kesslerpark en Polakweg;

 • Nijverheidsstraat;

 • Steenplaetsstraat;

 • Limpergstraat;

 • Koopmansstraat;

 • het gedeelte Klipperstraat gelegen tussen Handelskade en Nijverheidsstraat;

e.e.a. zoals aangegeven met de letter A op de bij dit besluit behorende kaart.

 • B.

Binnen het bedrijventerrein Broekpolder:

 • Madame Curielaan;

 • Amperelaan;

 • Fleminglaan;

 • Einsteinlaan;

 • Braillelaan;

e.e.a. zoals aangegeven met de letter B op de bij dit besluit behorende kaart.

 • C.

Het weggedeelte Van Vredenburchweg tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Jozef Israelslaan, uitsluitend de oneven zijde en uitsluitend gedurende de zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur, e.e.a. zoals aangegeven met de letter C op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel II

te bepalen dat dit besluit in werking treedt drie dagen na datum van bekendmaking, onder intrekking van Uitvoeringsvoorschrift nr. 12/17 d.d. 25 januari 2018.

Ondertekening

Rijswijk, 17 december 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. M. Middendorp MPC

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen