Besluit van de ambtenaar belast met de heffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de bepaling van de hoeveelheid van ingenomen water (Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water)

Geldend van 14-03-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de ambtenaar belast met de heffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de bepaling van de hoeveelheid van ingenomen water (Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water)

De ambtenaar belast met de heffing van de Regionale Belasting Groep;

gelet op de volgende artikelen:

 • -

  10, derde lid Verordening zuiveringsheffing Delfland;

 • -

  13, derde lid verordening verontreinigingsheffing Delfland;

 • -

  10, derde lid Verordening zuiveringsheffing Schieland en de Krimpenerwaard;

  13, derde lid Verordening verontreinigingsheffing Schieland en de Krimpenerwaard.

B e s l u i t :

vast te stellen het besluit inzake bepaling hoeveelheid ingenomen water.

Artikel 1

Als de afrekening van de verbruiksperiode van het drinkwaterbedrijf niet gelijk is aan het kalenderjaar, wordt voor de berekening van de hoeveelheid ingenomen water het herleide jaarverbruik gehanteerd. Het herleide jaarverbruik is het door het drinkwaterbedrijf gehanteerde verbruik dat is omgerekend naar 365 dagen. Indien sprake is van een schrikkeljaar vindt omrekening plaats naar 366 dagen.

 • -

  Indien de eindopnamedatum van de watermeter voor 1 juli van een kalenderjaar ligt, dan wordt het herleide jaarverbruik aan ingenomen water toegepast ten behoeve van het bepalen van de hoeveelheid ingenomen water voor het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

 • -

  Indien de eindopnamedatum van de watermeter na 30 juni van een kalenderjaar ligt, dan wordt het herleide jaarverbruik aan ingenomen water toegepast ten behoeve van het bepalen van de hoeveelheid ingenomen water voor dat kalenderjaar.

Artikel 2

 • 1.

  Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water”.

Ondertekening

Schiedam, 20 februari 2020

W.A. Hoogendam

Clustermanager Productie