Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de behandeling van bezwaarschriften (Verordening behandeling bezwaarschriften Regionale Belasting Groep)

Geldend van 14-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Regionale Belasting Groep
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de behandeling van bezwaarschriften (Verordening behandeling bezwaarschriften Regionale Belasting Groep)
Citeertitel Verordening behandeling bezwaarschriften Regionale Belasting Groep
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Verordening behandeling bezwaren en klachten De Regionale Belasting Groep.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2020 nieuwe regeling

11-12-2014

bgr-2020-230

Onbekend.