Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent uitvoeren van regels voor bestuurlijke boeten (Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten Regionale Belasting Groep 2014)

Geldend van 14-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Regionale Belasting Groep
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent uitvoeren van regels voor bestuurlijke boeten (Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten Regionale Belasting Groep 2014)
Citeertitel Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten Regionale Belasting Groep 2014
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 123, tweede lid, van de Waterschapswet
  3. artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten waterschapsbelastingen Regionale Belasting Groep van 19 november 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2020 nieuwe regeling

22-09-2014

bgr-2020-228

Onbekend.