Procedure groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2017

Geldend van 11-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 26-10-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedure groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2017
Citeertitel Procedure groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2020 26-10-2017 Nieuwe regeling

02-10-2017

gmb-2020-63943

Z26627/BenW-03772