Controleverordening Provincie Limburg 2020

Geldend van 11-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Controleverordening Provincie Limburg 2020
Citeertitel Controleverordening Provincie Limburg 2020
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 217 van de Provinciewet
  2. artikel 105, eerste lid, van de Provinciewet
  3. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2020 Nieuwe regeling

14-02-2020

prb-2020-1380

PB 015-2020