Regeling vervallen per 01-04-2023

Besluit tot vaststelling van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020

Geldend van 11-03-2020 t/m 31-03-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit tot vaststelling van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Citeertitel Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2020 01-01-2020 01-04-2023 nieuwe regeling

04-03-2020

wsb-2020-2437

Onbekend.