Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020

Geldend van 07-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet
  4. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  5. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  6. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit digitaal in- en verkoopregister voor handelaren (Digitaal Opkopers Register)

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

Beleidsnota gemeente Zundert betreffende openbare inrichtingen waarin soft-drugs verkocht worden

Beleidsnotitie Woningontruiming

Beleidsregels behandeling concurrerende vergunningaanvragen evenementen Zundert

Beleidsregels horeca-exploitatievergunningen Gemeente Zundert 2014

Beleidsregels knalapparaten

Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2017

Beleidsregels standplaatsen gemeente Zundert 2017

Beleidsregels ten aanzien van geluidshinder, terrassen en sluitingstijden tijdens grote evenementen gemeente Zundert 2014

Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Zundert

Nota Evenementenbeleid Gemeente Zundert 2013-2016

Ontheffingsbesluit op grond van artikel 5.1.8 APV inzake het parkeren van grote voertuigen

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015

Uitvoeringsbesluit artikel 2.4.9 lid 1 APV

Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.6 APV verbod om parkeren caravans

Uitvoeringsbesluit artikel 3, lid 2 Wegsleepverordening 2016

Uitvoeringsbesluit artikel 4, lid 3 Wegsleepverordening 2016

Nadere regels plaatsing terrassen op openbare plaatsen gemeente Zundert

Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op openbare plaatsen gemeente Zundert

Nadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeent Zundert

Nadere regels plaatsing reclameobjecten, plantenbakken en banken op openbare plaatsen gemeente Zundert 2012

Kaart Achtmaal zoals omschreven in artikel 2 lid 1 sub b Nadere regels plaatsing reclameborden etc 2012

Kaart Klein Zundert (2017) zoals omschreven in artikel 2 lid 1 sub b Nadere regels plaating reclameborden etc 2012

Kaart Rijsbergen zoals omschreven in artikel 2 lid 1 sub b Nadere regels plaatsing reclameborden etc 2012

Kaart Wernhout zoals omschreven in artikel 2 lid 1 sub b Nadere regels plaatsing reclameborden etc 2012

Kaart Zundert zoals omschreven in artikel 2 lid 1 sub b Nadere regels plaatsing reclameborden etc 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:14, 2:21, 2:23, 2:27, 2:28, 2:39, 2:60, 2:64, 2:71, 4:1, 4:5, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:6, 5:18, 5:20, 5:28, 5:32, 5:33, 5:34

06-12-2022

gmb-2024-57087

ZD22050727
30-12-2022 07-02-2024 artikel 2:34e, 2:34f, 2:60, 2:65, 4:13, 5:12

06-12-2022

gmb-2022-580764

ZD22050701
23-03-2022 30-12-2022 afdeling 5, artikel 2:24, 2:28, 2:28.1, 2:32.1, 2:34a, 2:48, 2:64, 2:79, 3:5, 5:18

22-02-2022

gmb-2022-125436

ZD21062897
29-12-2020 23-03-2022 wijziging

15-12-2020

gmb-2020-350065

Onbekend.
16-07-2020 29-12-2020 wijziging

07-07-2020

gmb-2020-180838

ZD20023077
07-03-2020 16-07-2020 nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-60577

ZD19051949