Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.1.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.1.4, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.4, zesde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.1.4a, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 8. artikel 2.1.4a, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 10. artikel 2.1.4a, zesde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 11. artikel 2.1.4b, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 12. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 13. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 14. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 15. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 16. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 17. artikel 3.8, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 18. artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 artikel 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13

22-12-2022

gmb-2022-577108

Z25CB9739BD
01-01-2021 01-01-2023 artikel 1, 12, 13, 20, bijlage 1

03-12-2020

gmb-2020-327776

Z1A5A1149BF
11-03-2020 01-01-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

23-01-2020

gmb-2020-60190

19.0153