Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen

Geldend van 26-05-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tubbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen
Citeertitel Beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de gemeenteraad. Dit besluit is op 4 juni 2020 bekendgemaakt via Gemeenteblad 2020, 140596

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2020 paragraaf 4.1, toelichting

05-05-2020

gmb-2020-131135

Onbekend.
07-03-2020 26-05-2020 nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-60145

Onbekend.