Verordening van de raad van de gemeente Bernheze houdende regels inzake de Starterslening (Starterslening gemeente Bernheze 2020)

Geldend van 05-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Bernheze houdende regels inzake de Starterslening (Starterslening gemeente Bernheze 2020)
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Bernheze 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2020 Nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-59061

Onbekend.