Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent leerlingenvervoer (Verordening leerlingenvervoer gemeente Alkmaar 2020)

Geldend van 01-06-2020 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent leerlingenvervoer (Verordening leerlingenvervoer gemeente Alkmaar 2020)
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Alkmaar 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening leerlingenvervoer gemeente Alkmaar.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2020 01-01-2023 nieuwe regeling

27-02-2020

gmb-2020-57926

Onbekend.