Regeling vervallen per 21-07-2021

Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2020

Geldend van 23-12-2020 t/m 20-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasdriel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2020
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2020 21-07-2021 Art. 2:73A

10-12-2020

gmb-2020-340661

Onbekend.
05-03-2020 20-02-2020 23-12-2020 Nieuwe regleing

12-12-2019

gmb-2020-57680

Onbekend.