Regeling vervallen per 01-03-2022

Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022

Geldend van 24-07-2020 t/m 28-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022
Citeertitel Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/600894/CVDR600894_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2020 01-03-2022 artt. 1, 4, 6, 8 en toelichting

14-07-2020

prb-2020-4987

PB 59-2020
28-05-2020 24-07-2020 art. 4

19-05-2020

prb-2020-3210

PB 036-2020
03-03-2020 28-05-2020 Nieuwe regeling

18-02-2020

prb-2020-1176

PB 12-2020