Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent ondergrondse infrastructuur (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Westland 2020)

Geldend van 29-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent ondergrondse infrastructuur (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Westland 2020)
Citeertitel Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Westland 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht
  2. artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet
  3. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Telecommunicatieverordening Westland 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-2020 nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-53776

Onbekend.