Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk
Citeertitel Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met het bereiken van het subsidieplafond dan wel per 1 juli 2024. De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 artikel 4, 14, 15

21-06-2022

gmb-2022-295168

Onbekend.
22-07-2021 30-06-2021 01-07-2022 artikel 14

13-07-2021

gmb-2021-238728

Onbekend.
03-03-2020 22-07-2021 nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-53477

Onbekend.